Kóty obývané v minulosti - Batkovy

Míříme pomalu na vysočinu. Kóta Batkovy u Tábora
OK2CRT na 2m
a OK2CRC na 70cm
OK2IGG a OK2CRC se snaží zprovoznit polní gril
OK2CRT využívá jedny z prvních druhosubregionálov...
Celkový pohled na kótu s telekomunikační věží
Takovéto kýčové pohledy...
...zná jistě téměř každý radioamatér